Att märka AI-genererade bilder på Facebook, Instagram

Categories
Nyheter

Introduktion: Facebook har uppnått stora framsteg inorganic AI-teknologi, särskilt inom generering av bilder. Med hjälp av avancerade algoritmer kan Facebooks AI nu skapa bilder som är så realistiska att de blir svåra att skilja från verkliga foton. Men med sådana framsteg uppstår också frågor om hur Tessa bilder kan användas och potentiella risker de medför. […]